Університет м. Любек / Universität zu Lubeck


Університет м. Любек 

    Університет м. Любек, розташований на півночі Німеччини, є науково-дослідним університетом, який здебільшого займається розвитком медицини та наук, пов’язаних із медициною.

    Університет був заснований у 1964 р., як Медична академія, а у 2002 р. він отримав статус Університету. Він включає три факультети:

1) медичний факультет;

2) факультет інформатики/технологій;

3) факультет природничих наук.

    Університету м. Любек також підпорядковуються 17 інститутів, центрів і коледжів, серед яких основними є інститути біології та медичних технологій, медичної інформатики, математики та медичної статистики, мультимедійних та інтерактивних систем.

    В Університеті ведеться навчання за наступними напрямками:

- Біомедична інженерія

- Медицина

- Інфекційна біологія

- Інформатика

- Математика в медицині і біології

- Медична інформатика

- Медичне інженерія

- Молекулярна біологія

    На сьогоднішній день Університет м. Любек є найбільшим працедавцем міста. В університеті працює більше 1250 співробітників, серед яких 160 професорів.


В університеті м. Любек навчаються біля 3 000 студентів, з них більше половини на медичному факультеті з тривалістю навчання 6 років. Для німецьких громадян навчання безкоштовне. Приблизно 50% студентів складають іноземні громадяни.

    В 2003 р. клініки Університету м. Любек та Університету м. Кіль були об’єднані для створення єдиного університетського медичного центру Шлезвіг-Гольштейн, який відрізняється високими досягненнями в науково-дослідній сфері. В університетській клініці, яка містить 1200 ліжок у 21 відділеннях, працює біля 5000 медичних працівників. Клініка має змішане фінансування від землі Шлезвіг-Гольштейн, від університету та з федерального бюджету. Лікування здійснюється безкоштовно, за рахунок державного медичного страхування, за винятком особистого харчування із ресторану, яке оплачується хворими.

Університет м. Любек веде активну міжнародну діяльність, співпрацюючи в рамках двосторонніх угод з 51 вищим навчальним закладом. Угоду з нашим університетом було підписано у 2005 р., а вже з 2006 р. розпочато обмін студентами між нашими навчальними закладами.

   Die Universität zu Lübeck 

    Die Universität zu Lübeck befindet sich in Norddeutschland. Studienangebot und Forschungstätigkeit der Universität zu Lübeck haben ihren Ausgangspunkt in der Medizin.

    Die Universität wurde 1964 als Medizinische Akademie Lübeck gegründet und trägt den Namen der Universitat seit Jahr 2002. Die schaltet drei Sektionen:

1) Sektion Medizin;

2) Sektion Informatik/Technik;

3) Sektion Naturwissenschaften.

    Der Universität zu Lübeck unterstehen gleichfalls 17 Institute, Zentren und Berufsfachschulen, darunter die wichtigsten Grundlagenfächer wie Biologie und Medizintechnologien, Medizininformatik, Mathematik, Medizinstatistik, multimediale und interaktive Systeme sind.

    An der Universität studiert man nach den folgenden Richtungen:

- Biomedical Engineering

- Humanmedizin

- Infection Biology

- Informatik

- Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaft

- Medizinische Informatik

- Medizinische Ingenieurwissenschaft

- Molecular Life Science

    Die Universität zu Lübeck ist für heute der größte Statsarbeitgeber. An der Universität arbeitet mehr als 1250 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, unter denen 160 Professoren.

    An der Universität studiert ungefähr 3 000 Studenten, die Meisten studieren an der Fakultät für Medizin. Das Studium für Deutschbewohner ist kostenlos. Ungefähr 50 Prozenten der Studierenden beträgen Ausländer.


    Im Jahre 2003 wurden Universitätsklinik zu Lübeck und Universitätsklinik Kiel zur Universitätsklinikum Schleswig-Holstein vereinigt, die sich mit hoher Erreichungen in Forschungs Sphäre unterscheidet. Die Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat 1200 Betten in 21 Abteilungen, hier arbeiten ungefähr 5000 Medizinarbeiter. Die Universitätsklinikum wird von Schleswig-Holstein Bundesland, von der Universität zu Lübeck und von Bundeshaushalt finanziert. Die Krankenbehandlung ist kostenlos, d.h. auf Kosten von dem staatlichen Versicherungswesen. Die Kranken bezahlen nur die Nahrung in Klinikrestaurant.


    Die Universität zu Lübeck führt sehr aktive internationale Tätigkeit, indem sie im Rahmen der beiderseitigen Verträgen mit 51 Universitäten und Hochschulen kooperiert. Die Kooperationsvereinbarung wurde im Jahr 2005 geschlossen und im Jahr 2006 begann der Studentenaustausch zwischen unseren Universitäten. 

Comments